Monika Romaniuk
wwww.innovation-directors.pl

Jak powstają innowacje w naszym kraju? „Słabo powstają” – odpowiedziała zgodnie grupa, z którą pracowałam ostatnio. Nie dlatego, że brakuje funduszy i finansowania, a współpraca uczelni z biznesem kuleje. Dzieje się tak dlatego, że nie rozwijamy się kreatywnie jako społeczeństwo na żadnym etapie powszechnej edukacji. Choć każdy minister ma napisaną strategię dla szkolnictwa to nie zauważyłam, by miało to przełożenie na skokowy rozwój innowacji w kraju.

Mamy coraz słabszy, przestarzały i nieadekwatny do wyzwań naszych czasów system, zorientowany na wychowanie jednostek wytresowanych głównie do „wyścigu szczurów” – poprzez dykaturę testów i ocen. Za to chętnie kruszymy kopie o to, czy do szkoły mają iść sześciolatki, albo czy gimnazja to dobry, czy zły pomysł.

Czy rozwiązany pozytywnie i na czas test uczy kreatywnego myślenia, czy jedynie sprawdza wiedzę odtwórczą? Odpowiedźcie sobie sami.