Szanowni Klienci!,

Sklep internetowy Pracowni Atelier Kreacja, dostępny pod adresem: www.atelier-kreacja.pl,  prowadzony jest przez firmę Monika Romaniuk z siedzibą przy  ul. Łamanej 4/21, 02- 480 Warszawa; Filia na Dolnym Śląsku: Atelier Kreacja, Adres: Gorzanowice 11, 59-420 Bolków/Gorzanowice, posługującą się następującymi numerami identyfikacyjnymi:  NIP: 5371971692; REGON: 141993061.

Najważniejsze postanowienia Regulamin zakupów (pełna treść poniżej).

Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie www.atelier-kreacja.pl są produkowane ręcznie lub  są ręcznie zdobione.

Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Na każdy sprzedany towar na życzenie klienta wystawiam fakturę VAT.

Zamówiony towar dostarczam  za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej, lub w inny wcześniej uzgodniony sposób. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w kosztach  wysyłki.

Wysyłka następuje w terminie do 5 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie pracowni.

W przypadku wykonywania przedmiotów „na zamówienie” (niedostępnych już) pracownia zastrzega sobie, że wykonane w ten sposób przedmioty będą jak najbardziej zbliżone do oryginału, jednak z uwagi na charakter rękodzieła mogą wystąpić drobne, minimalne różnice w kształcie, kolorze itp.

Wysyłka przedmiotów wykonywanych „na zamówienie” następuje w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie pracowni.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.atelier-kreacja.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.atelier-kreacja.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Atelier Kreacja – pracowna ceramiki i szkła

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Monika Romaniuk, z siedzibą przy ul. Łamana 4/21 02-490 Warszawa, Filia na Dolnym Śląsku: Atelier Kreacja, Adres: Gorzanowice 11, 59-420 Bolków/Gorzanowice, NIP: 5371971692, REGON: 141993061, tel. +48662249420, adres email: monika@atelier-kreacja.pl. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny w zakładce Kontakt na stronie Atelier Kreacja
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest przelew na wskazane konto firmy Monika Romaniuk prowadzącej sklep Atelier Keacja lub za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.pl oraz podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia i informuje o dalszych etapach realizacji emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo do telefonicznego ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz może odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zaksięgowania środków na koncie Monika Romaniuk prowadzącej sklep Atelier Kreacja.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres do wysyłki: Monika Romaniuk, Atelier Kreacja, Gorzanowice 11, 59-420, Bolków, powiat Jaworski. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.