Czy zdarzyło Wam się wpaść na genialny pomysł, gdy byliście zmęczeni albo zestresowani? Wątpię. I wcale mnie to nie dziwi. Te stany raczej nie sprzyją genialnym odkryciom i poszukiwaniu rozwiązania. Nowoczesna psychologia, do której zaliczam techniki etycznego NLP udowodniła (paradoksalnie znali ją przed nami szamanie różnych kultur), że odkrycia, zdolność do wyjścia poza schemat, czy dobre pomysły docierają do naszej świdomości w stanie odprężenia, albo gdy poświęcamy się czemuś z przyjemnością. Czyli wtedy, gdy jesteśmy w stanie odebrać i uświadomić sobie sygnały płynące z naszej podświadomości. Zaangażowane jest w ten proces ciało, serce, dusza, i wreszcie umysł.

W tym kontekście można powiedzieć, że genialne pomysły rodzą się w pewien sposób z pasji. Nowoczesna psychologia (podobnie jak proces twórczy w sztuce oparty na ludzkiej wyobraźni), oferuje możliwości dotarcia do twórczego potencjału naszej podświadomości np. dzięki hipnozie, poprzez wprowadzenie w trans, czy uważną analizę naszych snów, świata baśni, oraz przyrody. Gdy już mamy z tym potencjałem kontakt, a genialna myśl wybiła się na powierzchnię, szanse na „odkrycia” rosną. Zwłaszcza, gdy interdyscyplinarny zespół pracuje nad jej rozwojem w klimacie odprężenia, przyjemności i pasji. Wymienia się on wiedzą i twórczo spiera korzystając z talentów i odmiennego spojrzenia na zagadnienie właściwe dla każdego członka grupy, który wnosi i dzieli się swoją perspektywą.

W taki właśnie sposób pracuje wiele zespołów naukowych i wielcy wynalazcy. Warto uświadomić sobie jak przebiega proces twórczy, gdyż wraz z tą świadomością, zyskujemy możliwość jego powtórzenia i zastosowania w każdej dziedzinie życia. Liczne pragmatyczne metodyki, dobre praktyki, procesy porządkują i wspierają powstawanie innowacji i sztuki, ale dobre pomysły rodzą się z ludzkiej wyobraźni. Są niczym innym jak głębokim przejawem potencjału naszej podświadomości.

Monika Romaniuk
www.innovation-directors.pl

P.S. Więcej o etycznym NLP znajdziecie na www.johngrinder.com